Voorwaarden Website

Deze website en/of mobiele app (gezamenlijk: de “Website”) is het eigendom van Casanass.nl

Begripsbepalingen

  • Casanass.nl: een particulier en de eigenaar van de website en het appartement.
  • Gebruiker: de gebruiker van deze Website.

Door deze Website te gebruiken, ga je akkoord met deze Voorwaarden.

Reserveringen

Gebruiker verklaart en garandeert dat hij/zij ten minste achttien jaar oud is en juridisch in staat en bevoegd is om een overeenkomst met Casanass.nl aan te gaan en om deze Website te gebruiken overeenkomstig de bepalingen in deze Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst

De reserveringsonderdelen van deze Website worden uitsluitend aangeboden om Gebruiker in staat te stellen te controleren of bepaalde data beschikbaar zijn en om legitieme reserveringen te maken en niet voor enig ander doeleinde. Gebruiker verklaart de reserveringsfaciliteiten op deze Website uitsluitend te zullen gebruiken voor het maken van legitieme reserveringen.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De op deze Website opgenomen informatie, software, producten en diensten kunnen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. Casanass.nl doet geen uitspraken over de geschiktheid voor enig doel van de op deze Website opgenomen informatie, software, producten en diensten. Alle informatie, software, producten en diensten worden aangeboden in de feitelijke staat, zonder enige garantie. Casanass.nl is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze Website.

Links naar websites van derden

Deze Website kan links of verwijzingen bevatten naar (delen van) websites die worden onderhouden door derden. De op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten worden op geen enkele wijze door Casanass.nl geëxploiteerd of gecontroleerd. Links en verwijzingen naar derden worden uitsluitend opgenomen als dienstverlening aan Gebruikers en houden op geen enkele wijze een aanbeveling in door Casanass.nl De verantwoordelijkheid voor het gebruik van links en verwijzingen naar websites van derden berust uitsluitend bij Gebruiker.

Vrijwaring

Gebruiker verklaart, als voorwaarde voor het gebruik van deze Website, dat hij/zij Casanass.nl zal vrijwaren voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten (inclusief juridische kosten) en schadevergoedingen die voortvloeien uit vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik door Gebruiker van deze Website.

Wijzigingen van deze Voorwaarden

Casanass.nl behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruiker is ervoor verantwoordelijk deze Voorwaarden, die door opname op deze Website doorlopend ter beschikking staan van Gebruiker, regelmatig te raadplegen. Door na wijzigingen in de Voorwaarden gebruik te blijven maken van deze Website aanvaardt Gebruiker deze wijzigingen.

Algemeen

Casanass.nl  behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht wijzigingen in de Website aan te (laten) brengen, zonder Gebruiker daarvan in kennis te stellen. Casanass.nl behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht te allen tijde de toegang tot de Website te weigeren.

Privacybeleid

Wij zijn https://casanass.nl.

Hier vind je welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

REACTIES EN CONTACTFORMULIER

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactie- en\of contactformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Casanass kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Casanass en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier of reactie op de website aan Casanass verstrekt. Casanass kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam, de adresgegevens, het telefoonnummer, e-mailadres en ip-adres

WAAROM CASANASS GEGEVENS NODIG HEEFT

Casanass verwerkt de persoonsgegevens om per email of per telefoon contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt. Daarnaast kan Casanass je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een gesloten overeenkomst (opdracht tot huren van het appartement), doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG CASANASS DE GEGEVENS BEWAART

Casanass bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand is gekomen.

DELEN MET ANDEREN

Casanass verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om bijvoorbeeld te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Casanass worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Casanass gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Casanass maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Casanass heeft hier geen invloed op. Casanass heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@casanass.nl. Casanass zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Casanass neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Casanass maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@casanass.nl

COOKIES

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE WEBSITES

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Terug
WhatsApp
E-mail
FB Messenger
Contactformulier
Skype

    Naam

    Email

    Onderwerp

    Bericht