Begripsbepalingen

 1. Casanass: een particulier appartement.
 2. De huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam het vakantiehuis huurt.
 3. De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis of diens vertegenwoordiger.
 4. De huurovereenkomst: een overeenkomst tot (ver)huur van het vakantieappartement die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en verhuurder.

Reservering en Annulering

 1. Een aanvraag voor een reservering geschiedt uitsluitend via een boeking via de websites casanass.nl of via Micazu. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot (aan)betaling.
 2. Na ontvangst van de (aan)betaling wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand.
 3. Bij annulering of wijziging door huurder meer dan 30 dagen vóór de aankomstdatum worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering of wijziging door huurder 30 dagen of minder vóór de aankomstdatum wordt het volledige bedrag van de huursom in rekening gebracht. Als de huurder niet komt opdagen (no-show), wordt de volledige huursom in rekening gebracht.
 4. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering.
 5. Bij annulering of vroegtijdig vertrek kan t.b.v. de annuleringsverzekering om een factuur worden verzocht.
 6. De minimaal berekende verblijfsduur in het hoogseizoen bedraagt 7 dagen, buiten het hoogseizoen bedraagt deze 4 dagen.

 

Betaling

 1. Bij boekingen langer dan 30 dagen voor de aankomst datum is de aanbetaling 50% van de totale betaling en dient het resterende bedrag uiterlijk 30 dagen voor aankomst te zijn voldaan. Dit betreft het huurbedrag, de eindschoonmaakkosten en de borg gezamenlijk
 2. Bij boekingen binnen 30 dagen voor aankomst datum dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan inclusief borg en de kosten voor de eindschoonmaak
 3. Betaling geschiedt via bankoverschrijving of via PayPal.
 4. Bij – na 1e herinnering – niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
 5. Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur.
 6. Wanneer de verhuurder genoodzaakt is om de boeking te annuleren en verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen in geval van force majeure, inclusief verhindering door nieuwe regelgeving of verordening door een overheidsinstantie, civiele oproering, terrorisme, oorlog, werknemers dispuut, staking, epidemie, of noodgeval, brand, overstroming, of een andere oorzaak welke niet de verhuurder aan te rekenen valt, dan kunnen er geen claims ingediend worden en wordt er in geen geval schadevergoeding vergoed.

Borgsom

 1. De huurder betaalt een borgsom van €500.
 2. Uit de waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de huurder, zijn medehuurders, of bezoekers enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
 3. De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van huurder gedaan tenzij deze aantoonbaar met beheerder een andersluidende afspraak heeft gemaakt.
 4. Kosten voor verbruik van elektriciteit is inbegrepen bij normaal gebruik. Zie onder het hoofdstuk: Gebruik elektriciteit en Internet.
 5. Indien het appartement niet “redelijk” achter wordt gelaten, zoals onder beschreven in het Schoonmaak hoofdstuk, dan worden er nog extra schoonmaakkosten op de borg ingehouden.
 6. Indien er na het einde van de reserveringsperiode geen noodzaak bestaat tot inhouding van de waarborgsom of een deel daarvan, n.a.v. de punten zoals boven beschreven, zal binnen 7 dagen na de vertrekdatum (het resterende deel van) de waarborgsom worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid

 1. Aan personen onder de 25 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere zal bij aankomst toegang tot het huis geweigerd worden. Bij twijfel kan de beheerder om legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens medehuurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 4. De huurder aanvaardt dat hij of zij in geen geval aansprakelijkheid van de verhuurder kan inroepen voor schade en/of verlies veroorzaakt aan huurder, diens medehuurders of bezoekers of goederen gedurende het verblijf.
 5. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis of inventaris in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de beheerder worden gemeld. Ook zal de huurder per onmiddellijk de verhuurder in kennis stellen.
 6. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende complex.

Aantal personen

 1. Het maximum aantal personen dat in een vakantiehuis mag overnachten is 4 en mag in geen geval overschreden worden.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Legitimatieplicht

 1. Wij vragen voor aankomstdatum uw legitimatie gegevens door te geven via de mail zodat wij de verhuur kunnen melden bij de lokale autoriteit conform de Spaanse verhuurregelgeving het decreet 28/2016 van 2 februari 2016. Een van de voornaamste redenen voor deze verhuurregelgeving is om illegale huur tegen te gaan en de publieke veiligheid te waarborgen.

Schoonmaak

 1. Eind schoonmaak is niet inbegrepen in de huurprijs en kost €115. Deze wordt vooraf betaald samen met de borg en de huur. Wij vragen onze huurders alleen om het appartement zonder vieze afwas en vuilnis achter te laten.
 2. Bij de eind schoonmaak is het wassen van het beddengoed en de handdoeken inbegrepen.
 3. Het is ook mogelijk om tijdens het verblijf extra schoonmaakservice aan te vragen tegen een vergoeding van €115, hiervoor wordt het appartement schoonmaakt, het beddengoed verwisseld en handdoeken vervangen. De betaling hiervoor wordt apart afgerekend.
 4. Meld klachten over de aangetroffen netheid van het appartement bij aankomst bij de eigenaar zodat e.e.a. in overleg kan worden opgelost. Meld deze klacht via info@casanass.nl.
 5. Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.

Gebruik Elektriciteit – Fair usage policy

Het gebruik van elektriciteit is inbegrepen in de huurprijs bij normaal verbruik. Vooral de airconditioning/verwarming gebruikt veel energie. Houdt hier s.v.p. rekening mee door de airco en radiatoren alleen bij aanwezigheid te gebruiken, houdt de schuifpui en deuren dan dicht zodat de kou/warmte binnen blijft. Zet de airconditioning en radiatoren altijd uit wanneer je weg gaat, al is het nog zo kort, de kamers zijn toch binnen een enkele minuten weer gekoeld of verwarmd.

Roken

 1. Roken binnenshuis is niet toegestaan.
 2. Wanneer er is geconstateerd dat er binnen is gerookt zal de volledige borg ingehouden worden. Daarnaast kunnen mogelijk aanvullende kosten worden berekend, want een woning waarin is gerookt, is dagenlang niet verhuurbaar.
 3. Op het terras van de woning mag gerookt worden. Gebruik hiervoor de asbak en gooi geen sigaretten naar buiten i.v.m. brandgevaar.

Huisdieren

 1. Huisdieren zijn niet welkom.

Reparaties en Service Calls

 1. We kunnen niet garanderen dat tijdens het verblijf opeens de airconditioning of andere toestellen geen mankementen gaan vertonen. Meld eventuele niet-werkende apparatuur in de woning direct bij de eigenaar via info@casanass.nl. De verhuurder zal er alles aan doen om reparaties snel en efficiënt uit te voeren. Wanneer een reparateur komt en er blijkt niks aan de hand te zijn (het probleem was te wijten aan de huurder door onkunde) dan zullen alle kosten van de reparateur voor rekening van de huurder komen en verrekend worden met de borg. Er zal geen compensatie worden betaald of restitutie als gevolg van het falen van airconditioning of andere apparaten buiten de controle van de verhuurder.

Zwembaden

 1. Het zwembad boven met peuterbad en badmeester is in de regel in gebruik in het hoogseizoen in de zomer. Het zwembad beneden is het gehele jaar open zonder badmeester. Het binnenzwembad is in de wintermaanden open. Bij uitzonderingen daarop kan de verhuurder/eigenaar van Casanass geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade daardoor geleden.
 2. In geval van ongevallen kan nooit de verhuurder/eigenaar van Casanass aansprakelijk gesteld worden.
 3. In uitzonderingsgevallen kan het zwembad niet gebruikt worden ten gevolge van onderhoud of reparatie.

 

 Jezelf Buitensluiten en Verlies Sleutels

 1. Wanneer de huurder of medehuurder zichzelf buitensluit van het appartement en de beheerder, of een medewerker van de Beheerder, moet komen om de deur te openen, zal er € 50,00 servicekosten in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt direct voldaan aan de beheer of diens medewerker op het moment dat de deur wordt geopend.
 2. Bij verlies van de sleutels en de afstandsbedieningen worden de kosten voor het bij laten maken van sleutels en om nieuwe afstandsbedieningen te bestellen volledig in rekening gebracht.

 

Aankomst- en vertrektijden

 1. De aankomsttijd is vanaf 16:00 uur op de aankomstdatum (of anders in overleg, zie punt 3).
 2. Vertrek is uiterlijk 10:00 uur ‘s morgens op vertrekdatum (of anders in overleg, zie punt 3).
 3. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd.
 4. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht. Ook zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zoals o.a. de kosten voor de schoonmakers die hierdoor weer moeten terug komen) en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
 2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren.
 3. De huurder is verplicht toegang tot huis te verlenen voor noodzakelijke reparaties en onderhoud.

Terug
WhatsApp
E-mail
FB Messenger
Contactformulier
Skype

  Naam

  Email

  Onderwerp

  Bericht