Voorwaarden voor het gebruik van de website

Deze website en/of mobiele app (gezamenlijk: de “Website”) is het eigendom van Casanass.nl

Begripsbepalingen

  1. Casanass.nl: een particulier en de eigenaar van de website en het appartement.
  2. Gebruiker: de gebruiker van deze Website.

Door deze Website te gebruiken, ga je akkoord met deze Voorwaarden.

Reserveringen

Gebruiker verklaart en garandeert dat hij/zij ten minste achttien jaar oud is en juridisch in staat en bevoegd is om een overeenkomst met Casanass.nl aan te gaan en om deze Website te gebruiken overeenkomstig de bepalingen in deze Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst

De reserveringsonderdelen van deze Website worden uitsluitend aangeboden om Gebruiker in staat te stellen te controleren of bepaalde data beschikbaar zijn en om legitieme reserveringen te maken en niet voor enig ander doeleinde. Gebruiker verklaart de reserveringsfaciliteiten op deze Website uitsluitend te zullen gebruiken voor het maken van legitieme reserveringen.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De op deze Website opgenomen informatie, software, producten en diensten kunnen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. Casanass.nl doet geen uitspraken over de geschiktheid voor enig doel van de op deze Website opgenomen informatie, software, producten en diensten. Alle informatie, software, producten en diensten worden aangeboden in de feitelijke staat, zonder enige garantie. Casanass.nl is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze Website.

Links naar websites van derden

Deze Website kan links of verwijzingen bevatten naar (delen van) websites die worden onderhouden door derden. De op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten worden op geen enkele wijze door Casanass.nl geëxploiteerd of gecontroleerd. Links en verwijzingen naar derden worden uitsluitend opgenomen als dienstverlening aan Gebruikers en houden op geen enkele wijze een aanbeveling in door Casanass.nl De verantwoordelijkheid voor het gebruik van links en verwijzingen naar websites van derden berust uitsluitend bij Gebruiker.

Vrijwaring

Gebruiker verklaart, als voorwaarde voor het gebruik van deze Website, dat hij/zij Casanass.nl zal vrijwaren voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten (inclusief juridische kosten) en schadevergoedingen die voortvloeien uit vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik door Gebruiker van deze Website.

Wijzigingen van deze Voorwaarden

Casanass.nl behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruiker is ervoor verantwoordelijk deze Voorwaarden, die door opname op deze Website doorlopend ter beschikking staan van Gebruiker, regelmatig te raadplegen. Door na wijzigingen in de Voorwaarden gebruik te blijven maken van deze Website aanvaardt Gebruiker deze wijzigingen.

Algemeen

Casanass.nl  behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht wijzigingen in de Website aan te (laten) brengen, zonder Gebruiker daarvan in kennis te stellen. Casanass.nl behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht te allen tijde de toegang tot de Website te weigeren.

Je moet ingelogd zijn om een bericht achter te laten.

Terug
WhatsApp
Skype
Messenger
E-mail